REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

***

TERMINY

Rejestracja, składanie podań 13-20 maja 2019

Dostarczenie wyników egzaminów/sprawdzianów

oraz świadectwa ukończenia 21-28 czerwca 2019

Szczegółowy harmonogram

***

Broszura informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

***

Oświadczenie RODO

***

 

Kliknij poniżej

 

Kandydaci po gimnazjum

Elektroniczny system naboru

***

Kandydaci po szkole podstawowej

Elektroniczny system naboru

 

Kliknij na film promocyjny poniżej

 

***

<<< Uruchamiane zawody w dziale: Kierunki kształcenia

Liczba miejsc:

 

Typ szkoły

Zawód

Liczba miejsc

Kandydaci

III

Gimnazjum

Liczba miejsc

Kandydaci

VIII

Podstawowa

TECHNIKUM

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

16

16

Technik fotografii
i multimediów

16

16

Technik elektryk

16

16

Technik mechatronik

16

16

Technik informatyk

32

32

Technik logistyk

16

16

SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

Wielozawodowa

32

32

 

 

***

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Technikum lub ZSZ decydują:

- wyniki egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu po 8 klasie

- oceny z: matematyki, fizyki, języka obcego oraz języka polskiego

- ocena z zachowania

 

***

Dokumenty niezbędne do pełnej rejestracji kandydata:

- podanie lub kwestionariusz wydrukowany z systemu

- świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

- wyniki egzaminu gimnazjalnego/ sprawdzianu po 8 klasie

- 2 zdjęcia do Technikum, 3 do Szkoły Branżowej (po zakwalifikowaniu)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (szkoła wydaje skierowania)

 

***

 

 

 

PODANIE TRADYCYJNE o przyjęcie do szkoły
 (w przypadku gdy rejestracja w systemie jest zakończona)


***

Kandydaci do Szkoły Branżowej proszeni są o zgłaszanie się do

Hufca Pracy pok. nr 28 w celu załatwienia praktyk,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00