Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie RODO

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Elektroniczny system naboru

Kliknij na film promocyjny poniżej

 

***

<<< Uruchamiane zawody w dziale: Kierunki kształcenia

Liczba miejsc:

 

Typ szkoły

Zawód

Liczba miejsc

TECHNIKUM

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

15

Technik fotografii
i multimediów

24

Technik elektryk

15

Technik mechatronik

24

Technik informatyk

24

Technik logistyk

24

SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

Wielozawodowa

48

 

 

***

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Technikum lub ZSZ decydują:

- wyniki sprawdzianu po 8 klasie

- oceny z: matematyki, fizyki, języka obcego oraz języka polskiego

- ocena z zachowania

 

***

Dokumenty niezbędne do pełnej rejestracji kandydata:

- podanie lub kwestionariusz wydrukowany z systemu

- świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

- wyniki egzaminu gimnazjalnego/ sprawdzianu po 8 klasie

- 2 zdjęcia do Technikum, 3 do Szkoły Branżowej (po zakwalifikowaniu)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (szkoła wydaje skierowania)

 

***

 

 

 

PODANIE TRADYCYJNE o przyjęcie do szkoły
 (w przypadku gdy rejestracja w systemie jest zakończona)


***

Kandydaci do Szkoły Branżowej proszeni są o zgłaszanie się do

Hufca Pracy pok. nr 28 w celu załatwienia praktyk,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00