Koło SEP nr 5
przy ZS nr 1 w Żyrardowie

Kursy SEP

Uprawnienia SEP są wymagane do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Cena egzaminu SEP w szkole oscyluje w granicach 130 - 150 zł. Kwota ta wynika tylko i wyłącznie z wszelkich kosztów manipulacyjnych potrzebnych do wystawienia Świadectwa Kwalifikacyjnego SEP (wykłady są prowadzone przez instruktorów ze Skierniewic nieodpłatnie).

Uprawnienia te obowiązują przez okres 5 lat od daty wystawienia Świadectwa Kwalifikacyjnego. Statystyka uczniów, którzy zdali egzamin w latach poprzednich przedstawia się następująco:

·  2005 r. - 60 absolwentów

·  2006 r. - 28 absolwentów

·  2007 r. - 40 absolwentów

·  2008 r. - 26 absolwentów

·  2009 r. - 34 absolwentów

·  2010 r. - 29 absolwentów

·  2011 r. - 54 absolwentów

·  2012 r. - 45 absolwentówZarząd Koła SEP nr 5 przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie:
- Kowalski Zbigniew (prezes),
- Knapski Dariusz (wiceprezes),
- Marek Piekarski (sekretarz),
- Choiński Kazimierz (skarbnik)

Stan organizacyjny Koła SEP nr 5 przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie:
- Bronowski Waldemar,
- Choiński Kazimierz,
- Drużyński Andrzej,
- Gołdak Michał,
- Knapski Dariusz,
- Kowalski Zbigniew,
- Kupiciel Włodzimierz,
- Kwaczyński Jerzy,
- Mazurek Tadeusz,
- Mirgos Ryszard,
- Piekarski Marek,
- Słomińska Barbara,
- Suchecki Bogdan,
- Tumińska - Skuba Janina,
- Wierzbicki Jacek,
- Zagórska Jolanta,

Komisja Rewizyjna Koła SEP nr 5 przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie:
- Słomińska Barbara (przewodniczący),
- Mirgos Ryszard,
- Gołdak Michał,