Samorząd uczniowski

Przewodniczący
Grzegorz Wacławek IIIBT

Wiceprzewodniczący
Emilia Jędrzejewska IBZ

Wiceprzewodniczący
Piotr Poskrop IIICT

Sekretarz
Michał Bechcicki ICT

Opiekun
Ewa Sadowska


          Od lewej: Piotr Pokrop, Grzegorz Wacławek, Emilia Jędrzejewska, Ewa Sadowska, Michał Bechcicki