TECHNIK MECHATRONIK 311410

 

Technik mechatronik - Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika i informatyka. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Znajduje ona zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej oraz aparatura medyczna. Technik mechatronik to w szczególności specjalista w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą automatyzacją procesów produkcyjnych jak i w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Kierunek mechatronika został uznany przez MEN za strategiczny dla gospodarki, na poziomie uczelni wyższej stypendia naukowe dla tego kierunku wynoszą 1000 PLN.

 

Praca: Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w: nowoczesnych zakładach przemysłowych, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach energetycznych, przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne urządzenia techniczne, zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym.

 

Kwalifikacje:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym