DYREKCJA
Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie

Dyrektor

mgr Barbara Gruchal

Wicedyrektor

mgr Marzena Szustakowska