TurystykaSKKT PTTK "Turnia" Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie

(relacja opiekuna: Dariusza Knapskiego)Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny "Turnia" rozpoczął formalnie swą działalność od roku szkolnego 1995/1996 jako klub wędrowców górskich. Wyodrębnił się z SKKT PTTK "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie, z którym to klubem zawsze blisko współpracował. Od początku istnienia propagował aktywnie turystykę kwalifikowaną głównie pieszą, górską oraz nizinną. Rokrocznie członkowie klubu rozpoczynają sezon turystyczny od udziału w rajdzie "Powitanie wiosny" odbywającym się w marcu. Następnym punktem programu jest zawsze udział w Ogólnopolskim Majowym Rajdzie Świętokrzyskim, w którym "Turnia" jest bardzo licznie reprezentowana.Co roku w miesiącach maj i październik odbywają się imprezy, których organizatorem jest klub. Są to głównie pięciodniowe wyjazdy w różne pasma górskie. Najczęściej odwiedzane są Sudety, Karkonosze, Góry Stołowe, pasma Kotliny Kłodzkiej oraz Beskidy - Sądecki, Wyspowy, Pieniny.Corocznie odbywają się również wyjazdy do Politechniki Warszawskiej połączone ze zwiedzaniem Warszawy. Ponadto członkowie SKKT brali udział w imprezach na orientację ogólnopolskich zlotach młodzieży szkolnej PTSM, akcji "Sprzątanie Świata" i innych. Największym osiągnięciem klubu jest 3-krotne zdobycie czołowych miejsc w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" (nagroda Grand Prix w 1997 roku, I miejsce w konkursie indywidualnym w 1998 roku). Nagrodzone prace powstawały pod opieką szefa klubu - prof. Knapskiego. Członkowie klubu rokrocznie zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej, głównie GOT i OTP. Rokrocznie najbardziej aktywni nagradzani są odznaką "Orli Lot".Największym nieformalnym osiągnięciem klubu jest aktywny udział w jego działaniach byłych uczniów, dziś studentów, którzy współtworzą klub i budują jego tradycje wychowując i ucząc młodszych kolegów. Przynajmniej raz w roku odbywa się wielodniowy rajd weteranów klubu - święto jego członków obchodzone jest zawsze w górach.