Dla rodziców

 

***
Raport z ewaluacji zewnętrznej

Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl , to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole lub innej placówce oświatowej.    

Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo. Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję działania. 

 

Raport w obszarze EFEKTY Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000179916125.pdf

 

 

 

***

WSKAŹNIK EWD

Zapraszamy rodziców uczniów obecnych i tych przyszłych do zapoznania się
z wynikami EWD Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. W polskim modelu EWD wykorzystywana jest przede wszystkim informacja o wynikach egzaminacyjnych na kolejnych etapach kształcenia, dlatego też wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych.

 

Strona główna EWD

http://ewd.edu.pl/

 

Sposób odczytywania wykresu

http://matura.ewd.edu.pl/?pstr=3

 

EWD Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie

http://matura.ewd.edu.pl/

w wyszukiwarce zaznaczamy Typ szkoły: Technikum, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, wybieramy Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie ,dzięki wyszukiwarce mogą Państwo sprawdzić wskaźniki EWD innych szkół