TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 343105

 

Technik fotografiI i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

 

Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W Nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć,  projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z  cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Ilustrator czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz  zasady budowania wizerunku osób i firm.

 

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

 

AU.23  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28  Realizacja projektów multimedialnych

 

Wymagania dla kandydata na technika fotografii i multimediów:

·         dobra ostrość wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw,

·         uzdolnienia techniczne i manualne,

·         wskazana dobra umiejętność obsługi komputera

·         cierpliwość, systematyczność, dokładność,

·         dobra sprawność fizyczna,

·         gotowość samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauka języków obcych).

Przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające pracę w tym zawodzie:

·         skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych,

·         brak widzenia obuocznego, daltonizm,

·         choroby układu oddechowego i nerwowego,

·         kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych,

·         zaburzenia równowagi i orientacji związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych.