TECHNIK LOGISTYK 333107

 

Technik logistyk -  Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku, większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Z każdym takim przedsięwzięciem wiąże się utworzenie nowego łańcucha przemieszczania dóbr, który potrzebuje ludzi, dysponujących rzetelnym przygotowaniem do wykonywania pracy. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

 

          Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

 

Kwalifikacje:

AU.22/SPL.01. Obsługa magazynów

AU.32/SPL.04.Organizacja transportu

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym